FANDOM


Mallorca, Mallorca tot Mallorca
está amb tú
i sempre direm:
con el Mallorca no hi ha ningú,
Mallorca, Mallorca tot Mallorca
está amb tú
i sempre direm:
con el Mallorca no hi ha ningú
Cap amunt, sempre amunt,
el Mallorca guanyará.

Cap amunt, sempre amunt,
el Mallorca triomfará.

¡Mallorca, Mallorca!
Mallorca, Mallorca

tot Mallorca está amb tú
i sempre direm:
con el Mallorca no hi ha ningú
Mallorca, Mallorca
toto Mallorca está amb tú
i sempre direm:
con el Mallorca no hi ha ningú
Cap amunt, sempre amunt,
el Mallorca guanyarà.
Guanyarem, triomfarem,
el Mallorca és superior.